Přeskočit na obsah

Bohoslužba za děti do dlaně

Poslední tři desítky let se krystalizuje skupina rodin, která vychovává dítě, jež se narodilo s nízkou porodní hmotností (pod 2500 g). Tyto děti měly různý stupeň nezralosti a s tím souvisejících možných obtíží. Jde o skupinu malých pacientů, která má své specifické zdravotní, psychické a i výchovné problémy.

Péče o tyto děti má vysoké nároky na kvalitu a komplexnost. Následná péče by měla zahrnovat péči o fyzické zdraví, včasnou rehabilitaci hybnosti a smyslů, je-li třeba. Musí zahrnovat péči o rodiče, kteří předčasným porodem a bojem o život dítěte, utrpěli různě hluboké trauma. Má zahrnovat další péči o zdravý psychosociální vývoj dítěte v kontextu rodiny a školy.

Pacientská skupina nedonošených dětí a zachráněných těžce nemocných novorozenců se vyčlenila zponenáhlu i tak, jak počet přežívajících miminek roste. (V současnosti jde téměř o více než 8 % dětí nízké porodní hmotnosti – asi 10 000 rodin ročně.) Na světě se ročně narodí cca 16 milionů nedonošených dětí. Proto byl 17. listopad vyhlášen dnem předčasně narozených dětí. V rámci připomínky palčivosti péče o tyto děti a jejich rodiče se uskutečňuje tradiční řetěz akcí v ČR. Jednou z akcí je i tradiční Bohoslužba za „děti do dlaně“ v kapli Ke cti Panny Marie v Antonínově Dole u Jihlavy. Je prosbou za nedonošené děti, jejich rodiče a ty, kdo se o ně po porodu a celé následné roky starají. Novorozené dítě vstupuje do vztahů k rodině a okolí, dozrává do vztahu k sobě a hodnotám univerzálně lidským a člověka přesahujícím. Člověk je nejen bytostí tělesnou a rozumovou, ale veškerý jeho život se odehrává i v dalších rozměrech.

Bohoslužba, věnovaná nedonošeným dětem a jejich rodičům je připomínkou všech rozměrů života člověka. Protože bez síly vzájemné mezilidské pomoci a někdy i pomoci osudu péče dlouhodobě vyčerpává, vede k slzám, narušeným vztahům a bolesti. Má být výrazem naděje, prosbou a poděkováním. Je věnována všem, kteří provázejí dítě od okamžiku předčasného porodu až po roky dalšího vývoje a jsou průvodci rodičů na jejich cestě nejistoty, obav i radosti.

Je prosbou za sestry a lékaře, aby měli moudrost v rozhodování nad postýlkami maličkých. Je prosbou za rodiče, kteří přijali dítě v jeho nemoci a vedou jej životem. Je díkem za každé zachráněné dítě a za dar života, i když někdy znamená velkou tíži. Je věnována i dětem, které zdravé být nemohou. Je vzpomínkou na děti, které při porodu a po porodu zemřely a jejich rodičům. Je díkem za děti, které běží dál životem ve zdraví.

Srdečně zve Nemocnice Havlíčkův Brod a Oblastní charita Havlíčkův Brod Prim. MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová