Přeskočit na obsah

V Brodě začíná oprava ulice Dolní a Žižkova

Od začátku března 2020 bude Kraj Vysočina rekonstruovat komunikace Dolní a Žižkova. Cílem stavební akce je vytvoření takzvaného velkého kruhového objezdu, který přispěje ke zlepšení plynulosti dopravy v centru města. Přidružené investice bude provádět město Havlíčkův Brod.

„V rámci této stavby dojde ke zjednosměrnění ulice Dolní z Havlíčkova náměstí a ze Žižkovy ulice směrem k mostu sv. Kateřiny. Ve směru od mostu sv. Kateřiny na Žižkov budou auta jezdit jednosměrnou ulicí Na Ostrově, která bude vyúsťovat u vily Loreta,“ přiblížila vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina Irena Šedová.

„V Dolní ulici vznikne městský bulvár se zúženou komunikací a rozšířenými chodníky s velkoformátovou dlažbou. Zásobování obchodů usnadní zásobovací zálivy. Obnovenou ulici doplní zeleň, veřejné osvětlení a další městský mobiliář,“ doplnil za město Havlíčkův Brod vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.

Celkové náklady budou činit zhruba 54 mil. Kč a podělí se o ně Kraj Vysočina, město Havlíčkův Brod a Vodovody a kanalizace, a.s.
Rozsáhlé práce v ulici Dolní a Žižkova, které budou rozděleny do tří etap, si vyžádají dopravní omezení. Změny v jízdních řádech zaznamená i městská hromadná doprava.

Uzavírka začne v 1. etapě za mostem přes řeku Sázavu a skončí před křižovatkou s místní komunikací ulice Na Ostrově.

Základní objízdná trasa povede po celou dobu prací (2. 3 – 30. 11. 2020) po severovýchodním obchvatu města a dále po ulici Masarykova. V první etapě, která potrvá do konce dubna, řidiči objedou uzavřený úsek směrem ze Žižkova a směrem z Dolní ulice po místních komunikacích. Směrem z Havlíčkova náměstí povede objízdná trasa po severovýchodním obchvatu města.

Změny zaznamená i městská hromadná doprava. Objížďkové jízdní řády cestující najdou na webových stránkách Technických služeb Havlíčkův Brod. V tištěné podobě jsou k dispozici na bus centru v nádražní hale a na městském informačním centru na Havlíčkově náměstí.

Více informací o těchto dopravních omezeních je zveřejněno na www.muhb.cz v sekci Dopravní omezení ve městě.