Přeskočit na obsah

Havlíčkův Brod slaví 75. narozeniny

Přesně před 75 lety dne 5. května 1945 byl Německý Brod přejmenován na Havlíčkův Brod. O nový název města se nejvíce zasloužil tehdejší starosta Antonín Šouba.

Podle historických pramenů bylo v tento den na jednání zástupců politických stran o přejmenování města podáno několik návrhů, jako např. Smilův Brod, Stříbrný Brod, Moravský Brod, Brod nad Sázavou či pouze Brod. Nejvíce hlasů od přítomných získal návrh Antonína Šouby na název Havlíčkův Brod.

„Poté Antonín Šouba vystoupil na radniční balkon, plamennými slovy oznámil lidem před radnicí změnu názvu města a nechal ji schválit,“ popisuje regionální historik František Drašner ve své knize Jak město ke svému čtvrtému názvu přišlo.

Havlíčkův Brod se tak stal prvním městem v republice, které bylo v porevolučních dnech v roce 1945 přejmenováno.

Za dobu své existence prošel Havlíčkův Brod mnoha změnami. Dodnes je ale úzce spjat s jeho významným občanem a slavným spisovatelem Karlem Havlíčkem Borovským, který zde žil a tvořil, a po kterém nese město svoje čtvrté pojmenování.

Autor textu: Alena Doležalová
Foto: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod