Přeskočit na obsah

Otevírá se nový úsek cyklostezky u Sázavy

Za pomoci dotace město vybudovalo další část cyklostezky podél levého břehu řeky Sázavy, díky které vznikla v zastavěném území města ucelená trasa pro pěší a cyklisty. Nový úsek dlouhý zhruba 300 metrů spojuje stávající cyklostezku podél řeky za katastrálním úřadem a cyklotrasu vedoucí po místní komunikaci od kostela sv. Kateřiny k mostu u Rica.

Součástí stavby jsou dvě mostní konstrukce. Kromě dřevěné lávky přes potok Žabinec je na trase stezky u kostela sv. Kateřiny most nad řekou Sázavou, který je svým řešením unikátem. „Jde o samostatný most z předpjatého betonu, který je veden pod kamenným obloukem silničního mostu. Dá se tedy nazvat mostem pod mostem, protože oba mosty nejsou propojeny. Most cyklostezky je uložen na konzolách umístěných mimo koryto Sázavy. To bylo podmínkou Povodí Vltavy, protože standardní opěry by zmenšily průtočný profil řeky, “ vysvětlil Pavel Sláma z odboru rozvoje města městského úřadu Havlíčkův Brod.

Stezku pro pěší a cyklisty doplní veřejné osvětlení, odpočívadla a nově vysázená zeleň.

„Při cestě městem již cyklisti ani chodci nemusí překonávat frekventovanou Dolní ulici. Vybudováním cyklostezky došlo ke zvýšení bezpečnosti v této oblasti,“ doplnil místostarosta Libor Honzárek.

Celkové náklady na stavbu činily zhruba 24 mil. Kč, polovinu částky uhradila dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Alena Doležalová, tisková mluvčí MuHB