Přeskočit na obsah

Karel Havlíček Borovský slaví 200. výročí narození!

Letošní rok se v Havlíčkově Brodě ponese v duchu oslav 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského (1821–1856), který je s městem úzce spjat nejen svým jménem. Pokud to dovolí epidemiologická situace, od května budou v průběhu celého roku probíhat k tomuto výročí doprovodné akce.

„Už od loňského roku pracujeme ve spolupráci s Muzeem Vysočiny na programu Havlíčkovských oslav. S možností spolupráce jsme oslovili i různé spolky a organizace, většina z nich se do programu zapojí,“ vysvětlila vedoucí odboru vnějších a vnitřních vztahů Eva Nigošová.

S oficiálním zahájením oslav město počítá 8. května v rámci Trhů řemesel, kde bude osobnost Karla Havlíčka připomenuta v doprovodném programu. V průběhu května by mělo dojít také ke slavnostnímu otevření Cesty epigramů. Hlavní oslavy by pak měly probíhat v rámci dnů Evropského dědictví v sobotu 11. září. Na tento den město připravuje nejen odpoledne plné hudby v parku Budoucnost, ale také kulturní program ve všech otevřených památkách, jako např. v klášterním kostele sv. Rodiny, v kostele sv. Vojtěcha či v kostele sv. Trojice. „Při sestavování programu jsme nezapomněli ani na děti, které se budou moci zapojit do celodenní soutěžní aktivity o zajímavé ceny. Pokud se vše vydaří, město bude plné Havlíčků,“ prozradila Eva Nigošová a doplnila, že vyvrcholením svátečního dne se stane večerní videomapping.

Muzeum Vysočiny připravuje také celou řadu aktivit. K oslavám se mimo jiné v říjnu připojí výstavou s názvem Havlíček v našich životech. „V průběhu října plánujeme uskutečnit dvoudenní konferenci ve spolupráci s Akademií věd určenou pro střední školy a veřejnost, ze které by měl vzejít sborník příspěvků věnovaných letošnímu oslavenci,“ přiblížil ředitel Muzea Vysočiny Michal Kamp a dodal, že celé oslavy zakončí dne 15. 12. odvoz Karla Havlíčka Borovského do Brixenu.

„To ale zdaleka nejsou všechny akce, kterými bychom chtěli společně osobnost Karla Havlíčka Borovského v průběhu roku připomenout. V dubnu by měla vyjít brožura s podrobným harmonogramem oslav, který budeme podle epidemické situace postupně upřesňovat. Celý aktualizovaný program bude zveřejněn i na speciálním webu a v Havlíčkobrodských listech,“ informovala Eva Nigošová.

Oslavy významného výročí narození Karla Havlíčka Borovského nebudou probíhat pouze v Havlíčkově Brodě, ale i dalších městech a obcích spojených s jeho osobností, jako např. v Havlíčkově Borové či v Kutné Hoře.

Alena Doležalová, muhb.cz